Neu: Flow Analyser PF-300 PRO

News  Neu: Flow Analyser PF-300 PRO

Flow Analyser PF-300 PRO - Beatmungsgeräte-Tester

Neu: Flow Analyser PF-300 PRO

Die näch­ste Gen­er­a­tion aus der leg­endären Fam­i­lie der PF 300 Präzisionstestgeräte!

 

mtk-biomed Logo Rotweiss
mtk Peter Kron GmbH
Buck­ow­er Damm 30, Haus 1, Auf­gang B
D‑12349 Berlin
Tel. +49 (0)30 – 69 81 88 40
Fax +49 (0)30 – 69 81 88 49
Mail info@mtk-biomed.com

Quick Links